سیستم ایستادرز دالفا

سیستم ایستادرز دالفا

سیستم ایستادرز، یک سیستم قابل انعطاف، کاملا آب بند و با امکان نصب آسان بروی سقف هایی با شیب های متفاوت (شیب بسیار کم، شیب تند، قوسی و گنبدی) می باشد.

جزئیات

تست